Vynechat záhlaví
Nápověda
 

Doplňování papíru

Postup vkládání papíru

Nastavení formátu papíru

Zadání typu papíru

Bezpečnostní opatření ohledně papíru

Vkládání papíru do zásobníků

Při vkládání papíru většího než A4 nebo 81/2×11

Vkládání papíru do bočního zásobníku

Doplňování papíru s pevnou orientací nebo oboustranného papíru

Vkládání obálek

Tisk na obálky ve Windows (PCL 6/PostScript 3)

Tisk na obálky ve Windows (PCL 5c)

Tisk na obálky v OS X

Nastavení papíru

Nastavení formátu papíru

Nastavení typu papíru

Konfigurace nastavení obálek pomocí ovládacího panelu