Vynechat záhlaví
 

Tisk na obálky ve Windows (PCL 5c)

1Po vytvoření dokumentu otevřete dialogové okno [Předvolby tisku] v nativní (původní) aplikaci dokumentu.

2Klikněte na záložku [Papír] a pak zadejte následující nastavení:

  • Vstupní zásobník:

    Vyberte boční zásobník.

  • Formát dokumentu:

    Vyberte formát obálky.

  • Typ:

    Vyberte [Obálka].

V případě potřeby změňte požadovaná nastavení tisku. Podrobnosti viz nápověda tiskárny.

3Klikněte na [OK].

4Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk.

Upozornění