Vynechat záhlaví
 

Nastavení typu papíru

Kvalitu tisku můžete zvýšit tím, že vyberete optimální typ papíru pro daný zásobník.

1Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele) a poté otevřete obrazovku [Nastavení zás. papíru].

[Systémová nast.] [Nastavení zás. papíru]

2Stiskněte [Typ papíru: Boční zás.] a zadejte typ papíru a jeho tloušťku.

  • [Typ papíru]

    Zvolte typ papíru [OK]

  • [Tloušťka papíru]

    Zvolte tloušťku papíru [OK]

Upozornění