Vynechat záhlaví
 

Nastavení formátu papíru

Důležité

  • Pro použití uživatelského formátu papíru specifikujte formát papíru pomocí ovládacího panelu a ovladače tiskárny.

  • Tiskárna nemůže tisknout na uživatelský formát papíru, jestliže aplikace uživatelský formát papíru nepodporuje.