Vynechat záhlaví
 

Doplňování papíru s pevnou orientací nebo oboustranného papíru

Může se stát, že se papír s pevnou orientací (shora dolů) nebo oboustranný papír (např. hlavičkový papír, děrovaný papír nebo kopírovaný papír) nebude správně potištěn v závislosti na umístění papíru.

Nastavení pomocí ovládacího panelu

Nastavte [Nastavení hlavič. papíru] na možnost [Aut.zjištění] nebo [Zap. (vždy)] a poté papír umístěte tak, jak je ukázáno v tabulce níže. Podrobnosti o [Nast. hlavičkového papíru] viz příručka Operating Instructions (Provozní pokyny).

Orientace papíru

Význam ikon je následující:

Ikona

Význam

Ilustrace orientace papíru

Umístěte nebo vložte vytištěnou stranu papíru lícem nahoru.

Ilustrace orientace papíru

Umístěte nebo vložte vytištěnou stranu papíru lícem dolů.

Typ tisku

Zásobníky 1-4

Boční zásobník

Jednostran.

Ilustrace orientace papíru

Ilustrace orientace papíru

Ilustrace orientace papíru

Ilustrace orientace papíru

Oboustran.

Ilustrace orientace papíru

Ilustrace orientace papíru

Ilustrace orientace papíru

Ilustrace orientace papíru

Upozornění

  • Pokud chcete tisknout na hlavičkový papír, když je položka [Nast.hlavičkového papíru] nastavena na [Aut.zjištění], musíte jako typ papíru v nastaveních ovladače tiskárny zvolit [Hlavičkový papír].

  • Pokud je tisková úloha v průběhu tisku změněna z jednostranného tisku na oboustranný tisk, může být jednostranný výstup po první kopii vytištěn v obráceném směru. Aby všechny listy na výstupu měli lícové strany stejným směrem, zadejte pro 1stranný a 2stranný tisk různé zásobníky papíru. Nezapomeňte, že 2stranný tisk musí být zakázán u zásobníku použitého pro 1stranný tisk.

  • Podrobnosti o oboustrannému tisku viz příručka Operating Instructions (Provozní pokyny).