Vynechat záhlaví
Nápověda
 

Uživatelská příručka

Nejprve si přečtěte
Začínáme

V této části jsou popsány symboly používané v příručkách dodávaných s tiskárnou, dostupné volitelné příslušenství a názvy a funkce jednotlivých součástí zařízení.

Doplňování papíru

V této kapitole jsou popsány dostupné zásobníky pro všechny formáty a typy papíru a je vysvětleno, jak se do zásobníků papíru vkládá papír.

Odstraňování problémů

Tato kapitola uvádí řešení běžných problémů a vysvětluje jak opravit chyby tisku.