Vynechat záhlaví
 

Vkládání obálek

Tato část podává různé podrobnosti a doporučení týkající se vkládání obálek.

VÝSTRAHA


 • Vnitřní části zařízení mohou být velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených štítkem „horký povrch“. Mohlo by dojít ke zranění.


 • Některé ze součástí uvnitř tiskárny se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu. Z tohoto důvodu postupujte při odstraňování uvízlého papíru velmi obezřetně. Jinak byste si mohli způsobit popáleniny.

Důležité

 • Před vložením obálek do zásobníku 1 připojte adaptér na obálky. Zrovnejte kruhový výstupek na zadní straně adaptéru na obálky s otvorem ve spodní desce zásobníku a poté zatlačte na adaptér, dokud neuslyšíte cvaknutí a adaptér nebude bezpečně připevněn ke spodní desce.

  Ilustrace přední části tiskárny

 • Nepoužívejte obálky s okénkem.

 • Obálky, zejména ty s lepidlem na chlopních, se mohou slepit dohromady. Před vložením obálky prolistujte, aby se oddělily. Pokud se obálky lepí dohromady, vkládejte jednu po druhé. Podrobnosti ohledně použitelných typů obálek pro tuto tiskárnu viz Nastavení formátu papíru a Zadání typu papíru.

 • V závislosti na délce a tvaru chlopní může dojít k nesprávnému podávání.

 • Obálky vkládejte s otevřenými chlopněmi. Obálky vkládejte se zavřenými chlopněmi pouze tehdy, když jsou tak dodávány již z výroby.

 • Když vkládáte obálky s otevřenými chlopněmi, zadejte uživatelský formát. Tisknout můžete s nastaveným standardním formátem obálek pouze, když se tiskne na obálky se zavřenými chlopněmi.

 • Před vkládáním obálek je stiskněte, aby z nich byl vytlačen přebytečný vzduch, a pak vyrovnejte všechny čtyři okraje. Pokud jsou ohnuté nebo zkroucené, vyrovnejte jejich přední hrany (hrany, které vstupují do tiskárny) tak, že je v příčném směru uhladíte tužkou nebo pravítkem.

Vkládání obálek podle orientace

Způsob vkládání obálek se mění v závislosti na orientaci obálek. Dbejte na to, aby obálky byly vloženy se správnou orientací.

Orientace

Zásobník papíru 1

Boční zásobník

Obálky Na výšku

Ilustrace orientace obálky

Ilustrace orientace obálky

 • Chlopně: otevřené

 • Dolní strana obálek: směrem k pravé straně tiskárny

 • Strana určená k tisku: lícem nahoru

Ilustrace orientace obálky

 • Chlopně: otevřené

 • Dolní strana obálek: směrem k pravé straně tiskárny

 • Strana určená k tisku: lícem dolů

Při vkládání obálek použijte jak ovládací panel, tak ovladač tiskárny, a jako typ papíru zvolte "Obálka" a zadejte tloušťku obálek. Podrobnosti viz Tisk na obálky ve Windows (PCL 6/PostScript 3), Tisk na obálky ve Windows (PCL 5c), nebo Tisk na obálky v OS X.

Doporučené obálky

Potřebujete-li informace o doporučených obálkách, kontaktujte svého místního prodejce.

Formát obálek, které můžete vložit, závisí na zásobníku, do kterého je vkládáte. Podrobnosti viz Nastavení formátu papíru.

Upozornění

 • Současně vkládejte jen jeden typ a formát obálek.

 • Funkci oboustranného kopírování nelze u obálek použít.

 • Narovnejte všechna pokřivení, která dosahují do 5 mm (0,2") směrem vzhůru a 0 mm (0") směrem dolů, ještě před vložením do zásobníku.

 • K dosažení lepší kvality výstupu se doporučuje nastavit pravý, levý, horní a dolní okraj tisku na alespoň 15 mm (0,6 palce).

 • Kvalita výstupu na obálky nemusí být všude stejná, pokud jednotlivé části obálky mají různou tloušťku. Vytiskněte jednu nebo dvě obálky pro kontrolu kvality tisku.

 • Při tisku na obálky je rychlost tisku nižší než obvykle.

 • Pomačkané nebo zkroucené výtisky vyrovnejte.

 • Zkontrolujte, zda obálky nejsou vlhké.

 • Vysoká teplota a vlhkost mohou snížit kvalitu tisku a způsobit zdeformování obálek.

 • V závislosti na prostředí může při tisku na obálky dojít k jejich pokrčení, a to i když se jedná o doporučené obálky.

 • Některé typy obálek mohou být po tisku zmačkané, zašpiněné nebo s chybným tiskem. Jestliže na obálku tisknete barevně, mohou se objevit čáry na místech, kde překrývající se hrany papíru obálky zvyšují její tloušťku.