Vynechat záhlaví
 

Bezpečnostní opatření ohledně papíru

VÝSTRAHA


 • V žádném případě netiskněte na sešité listy, hliníkovou fólii, průklepový (uhlový) papír nebo jakýkoli vodivý papír. Hrozí riziko popálenin.

Bezpečnostní opatření

 • Nepoužívejte kyselý papír, protože se tak rychleji kazí jednotka válce a okolní součástky.

 • Pokud dojde k uvíznutí papíru nebo pokud dojde k podání více listů najednou, papír před vložením prolistujte.

  Ilustrace prolistování papíru

 • Jestliže papír vkládáte do zásobníku, když v něm zbývá pouze několik listů, může dojít k podání několika listů najednou. Vyjměte veškerý zbývající papír, vyrovnejte je s novými listy papíru a poté před vložením do zásobníku celý stoh prolistujte.

 • Pokroucený nebo jinak zdeformovaný papír před vložením narovnejte.

 • Podrobnosti ohledně dostupných formátů a typů papíru pro jednotlivé zásobníky viz Nastavení formátu papíru a Zadání typu papíru.

 • Podle prostředí, kde se tiskárna používá, může být za provozu občas slyšet šustění papíru, který se pohybuje uvnitř tiskárny. Tento hluk neznamená poruchu.

Nepoužitelný papír

Chybám a uvíznutí papíru předejdete tím, že nebudete používat:

 • Papír pro inkoustové tiskárny, termální faxový papír, křídový papír, papír s děrovanými okraji, papír s olemovanými okraji, průsvitné fólie nebo obálky s okénky

 • Zkroucený, složený nebo jinak zmačkaný papír, děrovaný papír, kluzký papír, potrhaný papír, tenký papír s nedostatečnou pevností a zaprášený papír

Upozornění

 • K chybám může dojít, pokud kopírujete nebo tisknete na strany, které jsou již potištěny. Tiskněte pouze na nepotištěné stránky.

 • Dokonce i podporované typy papíru mohou způsobit uvíznutí papíru nebo poruchu, je-li nesprávně skladován.

 • Pokud tisknete na drsný papír, mohou být výstupní obrazy rozmazané.

 • Nevkládejte listy, které již byly potištěny v jiné tiskárně.

Skladování papíru

Při skladování papíru vždy dodržujte následující pravidla:

 • Neskladujte papír na místech vystavených přímému slunečnímu záření.

 • Neskladujte papír v místech s vysokou vlhkostí (70 % a více).

 • Skladujte je na rovném povrchu.

 • Papíry neskladujte svisle.

 • Po otevření balení skladujte papír v plastových sáčcích.

Oblast tisku

Následně je zobrazena doporučená oblast pro tisk na této tiskárně:

Ilustrace oblasti tisku

 1. Oblast tisku

 2. Směr podávání

 3. 4,2 mm (0,2")

 4. 4,2 mm (0,2")

Upozornění

 • Velikost tiskové oblasti je závislá na formátu papíru, jazyku tiskárny a nastavení ovladače tiskárny.

 • V závislosti na nastavení ovladače tiskárny budete moci tisknout i mimo doporučenou oblast tisku. Avšak skutečný výtisk nemusí odpovídat požadavkům nebo se mohou objevit problémy s posuvem papíru.