Vynechat záhlaví
 

Tisk na obálky v OS X

1Po vytvoření dokumentu otevřete obrazovku předvolby tisku v původní aplikaci dokumentu.

2Zadejte následující nastavení:

 • Oboustranný:

  Zrušte zaškrtnutí políčka.

 • Formát papíru:

  Vyberte formát obálky.

 • Orientace:

  Zvolte orientaci obálky.

3V rozevírací nabídce zvolte [Podávání papíru].

4Vyberte boční zásobník.

5Zvolte vysouvací nabídku [Vlastnosti tiskárny].

6Přepněte nabídku "Nastavení vlastností:" a zadejte následující nastavení:

 • Typ papíru:

  Zvolte [Obálka].

7V případě potřeby změňte požadovaná nastavení tisku.

8Spusťte tisk z obrazovky předvoleb tisku v aplikaci.

Upozornění