Vynechat záhlaví
 

Vkládání papíru do bočního zásobníku

Důležité

  • Podrobnosti ohledně formátů a typů papíru pro jednotlivé zásobníky viz Nastavení formátu papíru a Zadání typu papíru.

  • Zkontrolujte, zda stoh papíru není vyšší než limitní značka. Vložení příliš vysokého stohu papíru může vést k jeho uvíznutí.

  • Nemíchejte různé typy papíru.

  • Po vložení papíru zadejte formát a typ papíru pomocí ovládacího panelu. Při tisku dokumentu zadejte v ovladači tiskárny stejný formát a typ papíru, jako je zadán na tiskárně.

  • Vkládáte-li štítkový papír, vkládejte jeden list po druhém.

  • Při tisku na papír, který je delší než A4Na výšku, vkládejte do bočního zásobníku vždy jen jeden list a přidržujte ho tak, aby byl do tiskárny rovnoměrně zaveden. Také předem ověřte kvalitu tisku na použitý typ. To, jak se papír zavede do tiskárny, i výsledná kvalita tisku závisí na typu a tloušťce papíru.

1Stlačte a podržte páčku pro otevření bočního zásobníku v horní střední části bočního zásobníku a zásobník otevřete.

Ilustrace tiskárny

Vkládáte-li papír větší než A4Na výšku nebo 81/2×11Na výšku, vysuňte nástavec.

Ilustrace tiskárny

2Posuňte vodítka papíru po obou stranách směrem ven a vložte papír tiskovou stranou nahoru až nadoraz.

3Posuňte vodítka papíru po obou stranách směrem ven a vložte papír tiskovou stranou dolů až nadoraz.

Ilustrace bočního zásobníku

4Upravte boční vodítka papíru na obou stranách podle šířky papíru.

Ilustrace bočního zásobníku

Upozornění

  • Používáte-li boční zásobník, doporučujeme nastavit směr papíru na Na výšku.

  • Než do zásobníku vložíte papír formátu pohlednice nebo o rozměrech 148×200 mm, uhlaďte všechna pokřivení do 2 mm (0,1") směrem vzhůru a 0 mm (0") směrem dolů.

  • Hlavičkový papír je nutné vkládat s určitou orientací. Podrobnosti viz Doplňování papíru s pevnou orientací nebo oboustranného papíru.

  • Do bočního zásobníku můžete vkládat obálky. Obálky je nutné vkládat s určitou orientací. Podrobnosti viz Vkládání obálek.