Vynechat záhlaví
 

Konfigurace nastavení obálek pomocí ovládacího panelu

Tisknete-li na obálky, vložte je do zásobníku 1 nebo do bočního zásobníku, a poté zadejte typ a tloušťku obálek podle níže uvedeného postupu.

1Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele) a poté otevřete obrazovku [Nastavení zás. papíru].

[Systémová nast.] [Nastavení zás. papíru]

2Stiskněte [Formát pap. boč. zásobníku tiskárny] a potom zadejte formát papíru.

Zvolte velikost obálky [OK]

3Stiskněte možnost [Typ papíru: (náz.zás.)] a zadejte typ papíru a jeho tloušťku.

  • [Typ papíru]

    [Obálka] [OK]

  • [Tloušťka papíru]

    [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2] [OK]

Upozornění