Vynechat záhlaví
 

Nastavení papíru

Tato kapitola objasňuje zadávání formátu a typu papíru pomocí ovládacího panelu.

Upozornění

  • Když je [Priorita nast.zásobníku] nastavena na [Nastavení zařízení], má nastavení papíru konfigurované pomocí ovládacího panelu tiskárny prioritu před nastavením specifikovaným v ovladači tiskárny nebo příkazech. Podrobné informace viz příručka Operating Instructions (Provozní pokyny).