Vynechat záhlaví
 

Postup vkládání papíru

Abyste dosáhli takových výsledků tisku, které očekáváte, je důležité vybrat odpovídající vstupní zásobník podle formátu, typu a gramáže papíru, který chcete použít pro tisk. Musíte také správně zadat formát a typ papíru pomocí ovládacího panelu, aplikace Web Image Monitor nebo voliče formátu papíru na zásobníku.

Papír vkládejte podle níže uvedeného postupu.

1Zkontrolujte zásobník papíru vhodný pro formát, typ a gramáž papíru, který chcete použít pro tisk.

Podrobnosti ohledně dostupných formátů a typů papíru pro jednotlivé zásobníky viz Nastavení formátu papíru a Zadání typu papíru.

2Změňte nastavení formátu a typu papíru pro zásobník, který jste zvolili.

Ke změně formátu a typu papíru použijte ovládací panel tiskárny nebo aplikaci Web Image Monitor.

Podrobnosti ohledně změny nastavení papíru pomocí ovládacího panelu viz Nastavení papíru.

3Vložte papír do zásobníku.

Podrobnosti ohledně vkládání papíru viz Vkládání papíru do zásobníků nebo Vkládání papíru do bočního zásobníku.

Podrobnosti ohledně vkládání obálek viz Vkládání obálek.