Vynechat záhlaví
 

Tisk na obálky ve Windows (PCL 6/PostScript 3)

1Po vytvoření dokumentu otevřete dialogové okno [Předvolby tisku] v nativní (původní) aplikaci dokumentu.

2Klikněte na kartu [Podrobné nastavení].

3V poli „Menu:“ klikněte na ikonu [Základní] a potom nakonfigurujte následující nastavení:

  • Formát dokumentu:

    Vyberte formát obálky.

4V poli „Menu:“ klikněte na ikonu [Papír] a potom nakonfigurujte následující nastavení:

  • Vstupní zásobník:

    Vyberte boční zásobník.

  • Typ papíru:

    Vyberte [Obálka].

V případě potřeby změňte požadovaná nastavení tisku. Podrobnosti viz nápověda tiskárny.

5Klikněte na [OK].

6Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk.

Upozornění