Vynechat záhlaví
 

Při vkládání papíru většího než A4 nebo 81/2×11

Když vkládáte papír větší než A4Na výšku nebo 81/2×11Na výšku do zásobníku 1, vysuňte nástavec zásobníku.

1Vysuňte zásobník z tiskárny.

Podrobnosti viz kroky 1 a 2 na Vkládání papíru do zásobníků.

2Posuňte západky směrem dovnitř, tím uvolníte zásobník a pak ho vysuňte až nadoraz.

Ilustrace zásobníku papíru

3Vraťte západky zpět do pozice pro zajištění.

Ilustrace zásobníku papíru

Upozornění

  • Vkládáte-li formát A4Na výšku, 81/2×11Na výšku nebo menší formát papíru, zásobník neprodlužujte. Jinak může dojít k uvíznutí papíru.