Vynechat záhlaví
Nápověda
 

Odstraňování problémů

Když se ozve zvukový signál panelu

Kontrola indikátorů, stavových ikon a zpráv na ovládacím panelu

Indikátory

Kontrola stavu tiskárny a nastavení

Když svítí nebo bliká indikátor tlačítka [Zkontrolovat stav]

Když selže připojení USB

Když se zobrazí zprávy

Stavové zprávy

Výstražné zprávy (zobrazené na ovládacím panelu)

Výstražné zprávy (vytištěné v protokolech chyb a hlášeních)

Když nelze tisknout

Když nesvítí ani nebliká Indikátor příjmu dat.

Další potíže s tiskem

Když nelze správně tisknout

Často dochází k uvíznutí papíru

Další informace o odstraňování problémů

Výtisk se liší od obrazu v počítači

Když tiskárna řádně nefunguje

Nefunguje tisk pomocí PictBridge

Odstraňování uvízlého papíru

Zpráva o uvíznutí papíru (A1)

Zpráva o uvíznutí papíru (A2)

Zpráva o uvíznutí papíru (B)

Zpráva o uvíznutí papíru (C)

Zpráva o uvíznutí papíru (Y)

Zpráva o uvíznutí papíru (Z)

Ochranné známky