Vynechat záhlaví
 

Další potíže s tiskem

V této části jsou vysvětleny pravděpodobné příčiny a možná řešení problémů, které mohou nastat při provádění tiskové úlohy z počítače.