Vynechat záhlaví
 

Ochranné známky

Adobe, Acrobat, PostScript a PostScript 3 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo v dalších zemích.

Macintosh a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Firefox® je registrovaná ochranná známka Mozilla Foundation.

Java je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle a jejích poboček.

JAWS® je registrovaná ochranná známka společnosti Freedom Scientific, Inc., St. Petersburg, Florida a v dalších zemích.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista a Internet Explorer jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.

OpenLDAP je registrovaná ochranná známka OpenLDAP Foundation.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company.

PictBridge je ochranná známka.

Správný název pro Internet Explorer 6 je Microsoft® Internet Explorer® 6.

Správný název pro Internet Explorer 8 je Windows® Internet Explorer® 8.

Příslušné názvy operačních systémů Windows jsou:

Další zde uvedené produktové názvy slouží pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Zříkáme se jakýchkoliv práv na tyto známky.

Ilustrace produktů společnosti Microsoft byly použity se svolením společnosti Microsoft Corporation.