Vynechat záhlaví
 

Když se ozve zvukový signál panelu

Následující tabulka popisuje různé zvukové signály, které tiskárna vydává pro upozornění uživatelů na svůj stav, a význam každého zvukového signálu.

Zvuk. signál

Význam

Příčiny

Jedno krátké pípnutí

Vstup z panelu / displeje byl přijat.

Došlo ke stisku tlačítka na ovládacím panelu.

Dvě dlouhá pípnutí

Tiskárna se zahřála.

Po zapnutí napájení nebo ukončení režimu spánku se tiskárna zahřeje a je připravena k použití.

Jedno dlouhé pípnutí

Úloha je dokončena.

Tisková úloha je dokončena.

Čtyři dlouhá pípnutí

Tiskárna je inicializována.

Displej se vrací zpět na původní stav poté, jakmile tiskárna ukončila režim úspory energie nebo byla resetována.

Pět krátkých pípnutí opakovaných pětkrát.

Silné upozornění

Tiskárna vyžaduje pozornost uživatele kvůli uvíznutému papíru, toner potřebuje doplnit nebo se vyskytly jiné problémy.

Upozornění

  • Zvuková upozornění nelze ztišit. Jestliže jsou kryty tiskárny otevřeny a zavřeny opakovaně v krátkém časovém období během upozornění, které označuje uvíznutý papír nebo nedostatek toneru, zvukové upozornění může pokračovat i po obnovení normálního stavu.

  • Zvuková upozornění můžete povolit nebo zakázat. Podrobnosti viz příručka Operating Instructions (Provozní pokyny).