Vynechat záhlaví
 

Když se zobrazí zprávy

V této části jsou popsány hlavní zprávy, které se zobrazují na displeji, ve vytištěných protokolech chyb a hlášeních. Pokud se zobrazí jiné zprávy, postupujte podle jejich pokynů.