Vynechat záhlaví
 

Když selže připojení USB

Problém

Příčiny

Řešení

Tiskárna není automaticky rozpoznána.

Kabel USB není připojen řádně.

Odpojte USB kabel, vypněte tiskárnu, a pak ji opět zapněte. Jakmile tiskárna plně naběhne, znovu připojte kabel USB.

Systém Windows již provedl konfiguraci USB.

Zkontrolujte, zda počítač nerozpoznal tiskárnu jako nepodporované zařízení.

Otevřete Správce zařízení Windows a poté v položce [Řadiče sběrnice USB] odeberte veškerá konfliktní zařízení. Pro konfliktní zařízení se zobrazí ikona [!] nebo [?]. Dávejte pozor, abyste omylem neodstranili potřebná zařízení. Podrobnosti viz nápověda systému Windows.