Vynechat záhlaví
 

Nefunguje tisk pomocí PictBridge

Problém

Příčiny

Řešení

Tisk PictBridge není dostupný.

Došlo k problému s připojením USB nebo s nastaveními PictBridge.

Pomocí následujícího postupu zkontrolujte připojení a nastavení:

  1. Odpojte a znovu připojte kabel USB.

  2. Zkontrolujte, zda nastavení PictBridge jsou aktivována.

  3. Odpojte kabel USB a poté vypněte tiskárnu. Tiskárnu znovu zapněte. Jakmile tiskárna plně naběhne, znovu připojte kabel USB.

Pokud jsou připojeny nejméně dva digitální fotoaparáty, druhý a všechny ostatní fotoaparáty nebudou rozpoznány.

Připojili jste několik digitálních fotoaparátů.

Připojte pouze jeden digitální fotoaparát. Nepřipojujte více fotoaparátů.

Tisk je zakázán.

Počet originálů překračuje maximální počet stránek, který lze zároveň vytisknout.

Maximální volitelné množství pro jeden tisk je 999. Znovu zvolte množství do maximálně 999 a poté zkuste tisk opakovat.

Tisk je zakázán.

Není k dispozici papír zvoleného formátu.

Není k dispozici papír zvoleného formátu.

Pokud musíte použít papír, který nemá zvolený formát, proveďte Nataž. stránky. Chcete-li zrušit tisk, proveďte Zrušení úlohy.

Tisk je zakázán.

Nastavení formátu papíru pro tento zásobník nelze pomocí tiskárny vytisknout.

Vyberte nastavení formátu papíru, které lze na tiskárně použít.