Vynechat záhlaví
 

Kontrola indikátorů, stavových ikon a zpráv na ovládacím panelu