Vynechat záhlaví
Stránka podporuje čtení na obrazovceStandardní
NastaveníNápověda
 

Odstraňování problémů

Nelze nainstalovat software

Ověření instalace

Kontrola prostředí počítače

Nelze nainstalovat ovladač tiskárny

Připojení USB se nerozpozná automaticky

Jestliže se nezdaří testovací tisk

Odinstalace

Odinstalování ovladače tiskárny

Odebrání zařízení

Tisk se nespustí

Tiskárnu nelze zapnout

Papír se nepodá, ani když je tiskárna zapnutá

Došlo k chybě

Papír se podává neobvykle nebo se nepodává vůbec

Uvíznutí papíru

Použití tlačítka [Podání stránky / Čištění tiskové hlavy] k odstranění uvíznutého papíru

Odstranění papíru uvíznutého v zásobníku 1

Odstranění papíru uvíznutého pod horním krytem

Odstranění papíru uvíznutého kolem vodicí desky

Jestliže nelze uvíznutý papír odstranit

Výsledky tisku nejsou uspokojivé

Tisk je neuspokojivý

Barvy neodpovídají zobrazenému obrázku

Polohy neodpovídají zobrazeným obrázkům

Další potíže

Kontrola spotřebních materiálů

Jestliže se během instalace zobrazí hlášení

Chybová a stavová hlášení na ovládacím panelu

Chybová hlášení na ovládacím panelu

Chyby v Monitoru stavu

Monitor stavu se neotevře

Tiskárna neodpovídá

Chybí papír / Nerozpoznán zásobník (zásobník 1)

Formát papíru neodpovídá/Typ papíru neodpovídá (zásobník 1)

Formát papíru neodpovídá/Typ papíru neodpovídá (automatická volba zásobníku)

Otevřený kryt

Otevřený kryt / Nerozpoznán zásobník (zásobník 1)

Otevřený kryt / Nerozpoznaná tisková kazeta

Prázdná kazeta

Tisková kazeta / Nádobka tiskové hlavy je prázdná

Spotřebovaná tisková kazeta

Nerozpoznaná sběrná nádoba inkoustu

Neodpovídající teplotní rozsah pro tisk

Chyba tiskárny

Chyba síťové karty

Nesouhlasí poloha přepínače obálek