Použití příruček HTML

Tato stránka vysvětluje, jak používat příručky HTML.

# Jsou použity vzorové snímky obrazovky.


Pohyb na obrazovce

Pohyb na obrazovce


1

Všechny názvy

Zobrazí seznam obsahující všechny názvy příruček.

2

Obsah

Zobrazí obsah příručky.

3

Zpět

Vrátí na poslední použitou stránku.

4

Předchozí

Přesune na předchozí stránku (v pořadí názvů).

5

Další

Přesune na následující stránku (v pořadí názvů).

6

Skok na stránku

Přesune na příslušnou stránku HTML. (Podtržení označuje hypertextový odkaz.)

7

Otevře nové okno

Otevře příslušnou stránku v novém okně.

8

Začátek stránky

Přesune na začátek stránky.

# Jestliže stránka obsahuje odkazy, zobrazují se na konci stránky.


Užitečné funkce

Užitečné funkce


1

For screen reader

Na tuto záložku klepněte pro použití funkce čtení obrazovky, která je optimalizována pro čtení příruček.

2

Hledat

K vyhledání požadované položky použijte klíčová slova. Kombinované hledání pomocí několika klíčových slov není možné.
Ve výsledku hledání jsou také zobrazeny položky obsahující synonyma klíčových slov.

Displej výsledku hledání

3

Nastavení

Můžete změnit barvu obrazovky a skrýt grafické zobrazení postupu.
Klepnutím na [OK] uplatníte změny.

Obrazovka nastavení


Symboly

Tato příručka používá následující symboly:

Varování

Označuje důležité bezpečnostní poznámky.
Jejich přehlížení může mít za následek poranění nebo smrt osob. Doporučujeme, abyste si tyto poznámky přečetli.
Lze je nalézt v části "Bezpečnostní Informace" příručky O tomto zařízení.

Upozornění

Označuje důležité bezpečnostní poznámky.
Jejich přehlížení může mít za následek střední či drobné poranění osob nebo poškození zařízení nebo majetku. Doporučujeme, abyste si tyto poznámky přečetli.
Lze je nalézt v části "Bezpečnostní Informace" příručky O tomto zařízení.

Důležité

Označuje informace, které mohou být užitečné pro používání stroje, a dále vysvětlivky k pravděpodobným příčinám problémů s podáváním papíru, poškození originálů nebo ztráty dat. Doporučujeme, abyste si tyto vysvětlivky přečetli.

Poznámka

Označuje doplňková vysvětlení k funkcím stroje a instrukce k odstranění uživatelských chyb.

Odkazy

Tento symbol se nachází na konci odstavce.
Ukazuje, kde naleznete další související informace.

[ ]

Označuje názvy kláves a tlačítek.


Přehrávání videí

Pro přehrávání videí, které jsou součástí příruček, je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player 5 nebo novější).
Pokud chcete použít funkce čtení obrazovky nebo pokud není nainstalován Flash plug-in a videa nelze přehrát, klepněte na záložku [Na obrazovku]. Funkce čtení obrazovky budou optimalizovány pro čtení příruček.