Vynechat záhlaví
Stránka podporuje čtení na obrazovceStandardní
 

Monitor stavu se neotevře

Jestliže se Monitor stavu pro sdílenou tiskárnu neotevře, je třeba si položit následující otázky.

Je sdílení nastaveno správně?

Zkontrolujte nastavení sdílení tiskárny. Na klientském počítači musí být také nainstalován ovladač tiskárny. Viz Nastavení serveru a Nastavení klientského počítače.