Vynechat záhlaví
Stránka podporuje čtení na obrazovceStandardní
 

Chyby v Monitoru stavu

Jestliže dojde v tiskárně chybě, zobrazí Monitor stavu chybové hlášení. Klepnutím na [Uživ. příručka...] zobrazte stránku odpovídající dané chybě, kde si můžete přečíst podrobnosti, jak tento problém vyřešit.

V závislosti na nastavení funkcí „AutoPokračování“ a „Výstraha přep. obál.“ v menu System se některá z následujících hlášení nemusí zobrazit.