Vynechat záhlaví
Stránka podporuje čtení na obrazovceStandardní
 

Tiskárna neodpovídá

Podle následujícího postupu zkontrolujte nastavení portu a ověřte spojení mezi tiskárnou a počítačem.

1Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

2Ujistěte se, že jsou tiskárna a počítač správně propojeny kabelem USB.

3Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

4Klepněte na kartu [Porty].

5Zkontrolujte, zda je v seznamu [Tisknout do následujícího portu:] zvolena možnost USB.

Upozornění