Vynechat záhlaví
Na obrazovkuStránka pro standardní webový prohlížeč
 

Tiskárna neodpovídá

Podle následujícího postupu zkontrolujte nastavení portu a ověřte spojení mezi tiskárnou a počítačem.

  1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

  2. Ujistěte se, že jsou tiskárna a počítač správně propojeny kabelem USB.

  3. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

  4. Klepněte na kartu [Porty].

  5. Zkontrolujte, zda je v seznamu [Tisknout do následujícího portu:] zvolena možnost USB.

Upozornění