Vynechat záhlaví
Stránka podporuje čtení na obrazovceStandardní
 

Použití portu SmartDeviceMonitor for Client

Tato část vysvětluje jak naistalovat ovladač tiskárny (TCP/IP) a nastavení portu SmartDeviceMonitor for Client.

K použití portu SmartDeviceMonitor for Client je třeba nainstalovat SmartDeviceMonitor for Client.

Důležité

  • K instalaci ovladače tiskárny u systému Windows 2000/XP Professional/Vista, Windows Server 2003 a Windows NT 4.0 musíte mít pověření ke správě tiskáren. Přihlašte se k systému Windows jako administrátor nebo člen skupiny s pravomocí správy tiskáren.

1Spusťte Windows a vložte do CD mechaniky CD-ROM dodávaný s tiskárnou.

Ukončete všechny běžící aplikace.

2Zvolte jazyk, který bude použit při instalaci a klepněte na [OK].

3Klepněte na [Ovladač tiskárny].

V dialogovém okně [<License Agreement>] se objeví softwarová licenční smlouva.

4Přečtěte si pozorně celou licenční smlouvu. Souhlasíte-li s jejími podmínkami, klepněte na [I accept the agreement] a poté na [Next >].

5Klepněte na [Připojení pomocí LAN].

6Klikněte na jméno tiskárny pro zobrazení jejího nastavení.

Podrobnosti v částech [Poznámky:], [Driver:] a [Port:] se liší podle operačního systému, typu tiskárny a portu.

7Klepněte na [Port:] a poté na [Přidat].

8Klepněte na [SmartDeviceMonitor] a poté na [OK].

9Klepněte na [TCP/IP], a poté na [Hledat].

Zobrazí se seznam tiskáren používajících TCP/IP.

10Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít a klepněte na [OK].

Na seznamu se objeví pouze tiskárny, které mohou komunikovat s počítačem. K použití tiskárny, která není obsažena v seznamu klepněte na [Zadat adresu] a potom zadejte IP adresu nebo hostitelské jméno tiskárny.

U operačního systému Windows 98/Me není možno vložit IP adresu, která se částečně podobá již používané. Např. pokud je již používaná adresa "192.168.0.2", nemůžete vložit "192.168.0.2xx". Podobně používá-li se adresa "192.168.0.20" není možné vložit "192.168.0.2".

11Zkontrolujte, zdali se port vybrané tiskárny nachází v části [Port:].

12Zaškrtněte pole [Výchozí tiskárna] jestliže chcete tiskárnu nastavit jako výchozí.

13Klepněte na [Pokračovat].

Instalace se spustí.

14Zvolte možnost zobrazení automatického monitorování stavu (ano/ne).

15Klepněte na [Další >].

16V dialogovém okně ukončení instalace klepněte na [Dokončit].

Může se objevit zpráva vyzývající k restartu počítače. K dokončení instalace ho restartujte.

Upozornění

  • Může se objevit zpráva vyzývající k restartu počítače. K dokončení instalace ho restartujte.

  • Pokud se ukáže dialogové okno „Digital Signature Not Found“ nebo [Instalace softwaru], [Instalace hardwaru] či [Windows nemůže ověřit vydavatele softwaru tohoto ovladače]:

    • Klepněte na [Yes], [Continue Anyway] nebo [Install this driver software anyway] pro pokračování instalace.

Odkaz

  • V případě, že je již nainstalován novější ovladač tiskárny, na displeji se objeví příslušná zpráva. Jestliže se tak stane, neměli byste ovladač tiskárny instalovat použitím Auto Run. Jestliže budete i v tomto případě chtít instalovat ovladač tiskárny, klepněte na [Přidat tiskárnu]. Viz část Jestliže se během instalace zobrazí hlášení.