Vynechat záhlaví
Stránka podporuje čtení na obrazovceStandardní
 

Použití standardního TCP/IP portu

Tato část vysvětluje jak naistalovat ovladač tiskárny (TCP/IP) a nastavit standardní TCP/IP port.

Důležité

  • K instalaci ovladače tiskárny u systémů Windows 2000/XP Professional/Vista a Windows Server 2003 musíte mít oprávnění ke správě tiskáren. Přihlašte se jako administrátor nebo člen skupiny s oprávněním správy tiskáren.

1Spusťte Windows a vložte do CD mechaniky CD-ROM dodávaný s tiskárnou.

Ukončete všechny běžící aplikace.

2Zvolte jazyk, který bude použit při instalaci a klepněte na [OK].

3Klepněte na [Ovladač tiskárny].

V dialogovém okně [<License Agreement>] se objeví softwarová licenční smlouva.

4Přečtěte si pozorně celou licenční smlouvu. Souhlasíte-li s jejími podmínkami, klepněte na [I accept the agreement] a poté na [Next >].

5Klepněte na [Připojení pomocí LAN].

6Klikněte na jméno tiskárny pro zobrazení jejího nastavení.

Podrobnosti v částech [Poznámky:], [Driver:] a [Port:] se liší podle operačního systému, typu tiskárny a portu.

7Klepněte na [Port:] a poté na [Přidat].

8Klepněte na [Standard TCP/IP] a poté na [OK].

Proveďte nastavení Standardního TCP/IP portu. Jestliže se neobjeví dialogové okno [Standard TCP/IP Port] podívejte se do nápovědy Windows.

9V dialogovém okně [Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard] klepněte na [Další >].

10Do pole [Název tiskárny nebo IP adresa] vložte název tiskárny nebo IP adresu.

Textové pole [Název portu] automaticky získá název portu. V případě nutnosti název změňte.

Jakmile se objeví obrazovka pro výběr zařízení, zvolte “RICOH Network Printer Driver C Model”.

11V dialogovém okně [Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard] klepněte na [Dokončit].

Znovu se objeví dialogové okno započetí instalace.

12Zkontrolujte, zdali se port vybrané tiskárny nachází v části [Port:].

13Proveďte potřebnou konfiguraci výchozí tiskárny.

14Klepněte na [Pokračovat].

Započne instalace ovladače tiskárny.

15Zvolte možnost zobrazení automatického monitorování stavu (ano/ne).

16Klepněte na [Další >].

17V dialogovém okně ukončení instalace klepněte na [Dokončit].

Může se objevit zpráva vyzývající k restartu počítače. K dokončení instalace ho restartujte.

Upozornění

  • Pokud se ukáže dialogové okno „Digital Signature Not Found“ nebo [Instalace softwaru], [Instalace hardwaru] či [Windows nemůže ověřit vydavatele softwaru tohoto ovladače]:

    • Klepněte na [Yes], [Continue Anyway] nebo [Install this driver software anyway] pro pokračování instalace.

  • Může se objevit zpráva vyzývající k restartu počítače. K dokončení instalace ho restartujte.

Odkaz

  • V případě, že je již nainstalován novější ovladač tiskárny, na displeji se objeví příslušná zpráva. Jestliže se tak stane, neměli byste ovladač tiskárny instalovat použitím Auto Run. Jestliže budete i v tomto případě chtít instalovat ovladač tiskárny, klepněte na [Přidat tiskárnu]. Viz část Jestliže se během instalace zobrazí hlášení.