Pomiń nagłówek
Pomoc
 

Przeznaczenie urządzenia

Jak znaleźć potrzebne informacje

Ograniczanie kosztów

Używanie plików z zeskanowanymi dokumentami na komputerze

Rejestracja odbiorców

Wydajniejsza eksploatacja urządzenia

Przeznaczenie urządzenia

Dostosowywanie ekranu głównego

Kopiowanie z użyciem różnych funkcji

Drukowanie danych z użyciem różnorodnych funkcji

Obsługa papieru A3 i 11 × 17

Korzystanie z zapisanego dokumentu

Wysyłanie i odbieranie faksów bez używania papieru

Wysyłanie i odbieranie faksów przez internet

Wysyłanie i dobieranie faksów za pomocą urządzenia bez zainstalowanego modułu faksowego

Używanie faksu i skanera w środowisku sieciowym

Osadzanie informacji tekstowych w zeskanowanych plikach

Możliwość ograniczenia hałasu eksploatacyjnego

Zapobieganie ujawnianiu informacji (funkcje bezpieczeństwa)

Centralne kontrolowanie warunków skanowania i dystrybucji

Monitorowanie i ustawianie maszyny za pomocą komputera

Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu