Pomiń nagłówek
 

Rejestracja odbiorców

Ilustracja „Chcę zarejestrować odbiorcę”

Użycie panela operacyjnego do rejestrowania odbiorców w książce adresowej

Patrz Fax.

Patrz Scan.

Użycie programu Web Image Monitor do rejestrowania odbiorców z komputera

Patrz Fax.

Pobieranie odbiorców zarejestrowanych w urządzeniu do listy odbiorców sterownika faksu sieciowego

Patrz Fax.