Korzystanie z podręczników HTML

Na tej stronie opisano sposób korzystania z podręczników HTML.

# Wykorzystano przykładowe obrazy ekranu.


Nawigacja na ekranie

Nawigacja na ekranie


1

Wstecz

Powraca do poprzedniej strony.

2

Poprzednia Poprzednia

Przechodzi do poprzedniej strony (zgodnie z kolejnością w podręczniku).

3

Następna Następna

Przechodzi do następnej strony (zgodnie z kolejnością w podręczniku).

4

Skocz do strony

Przechodzi do odpowiedniej strony HTML. (Podkreślenia wskazują hiperłącza).

5

Góra strony

Przechodzi na górę bieżącej strony.

# Jeśli strona zawiera odwołania, są one widoczne na dole strony.


Przydatne funkcje

Szukaj

Użyj słów kluczowych, aby wyszukać odpowiednie pozycje. W zależności od wpisanego słowa kluczowego, mogą się również pojawić słowa z nim związane.
Wyniki wyszukiwania we wszystkich podręcznikach pojawią się w oknie wynikow wyszukiwania. Użyj menu rozwijalnego do udoskonalenia wyników wyszukiwania ręcznego.

Wyświetlone wyniki wyszukiwania


Symbole

W tym podręczniku wykorzystano następujące symbole:

Niebezpieczeństwo

Wskazuje ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.
Ignorowanie ich może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Należy zapoznać się z treścią tych uwag.

Ostrzeżenie

Wskazuje ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.
Ignorowanie ich może spowodować średnie lub lekkie obrażenia oraz uszkodzenia urządzenia lub mienia. Należy zapoznać się z treścią tych uwag.

Ważne

Wskazuje punkty, na które należy zwrócić uwagę użytkując urządzenie, oraz wyjaśnienia prawdopodobnych przyczyn zacięcia papieru, uszkodzenia oryginału lub utraty danych. Należy zapoznać się z treścią tych wyjaśnień.

Uwaga

Wskazuje dodatkowe wyjaśnienia funkcji urządzenia oraz instrukcje pozwalające skorygować błędy użytkownika.

Odnośnik

Ten symbol znajduje się na końcu rozdziału.
Wskazuje, gdzie można znaleźć dalsze istotne informacje.

[ ]

Wskazuje nazwy klawiszy i przycisków.