Pomiń nagłówek
 

Ograniczanie kosztów

Ilustracja przedstawiająca sposób na zmniejszenie kosztów

Drukowanie dokumentów wielostronnych na obu stronach arkuszy (Kopia 2-stronna)

Patrz Copy/ Document Server.

Drukowanie dokumentów wielostronnych i odebranych faksów na jednym arkuszu (Łącz (kopiarka/faks))

Patrz Copy/ Document Server.

Patrz Fax.

Drukowanie odebranych faksów na obu stronach arkuszy (Drukowanie dwustronne)

Patrz Fax.

Konwersja odebranych faksów do formatów elektronicznych (Faks bez papieru)

Patrz Fax.

Wysyłanie plików z komputera bez drukowania (LAN-Fax)

Patrz Fax.

Sprawdzenie poziomu oszczędności papieru (ekran [Informacja])

Patrz Getting Started.

Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej

Patrz Wprowadzenie.

Patrz Connecting the Machine/ System Settings.