Pomiń nagłówek
Pomoc
 

Podręcznik użytkownika

Informacje wstępne
Przeznaczenie urządzenia

Możliwe jest wyszukiwanie procedury według tego co chce się zrobić.

Wprowadzenie

Ten rozdział opisuje jak rozpocząć używanie tego urządzenia.

Copy

W tym rozdziale opisano często używane funkcje kopiarki i sposób jej działania. Informacje nie zawarte w tym rozdziale, znajdziesz na naszej stronie internetowej, patrz podręcznik Copy/Document Server.

Faks

W tym rozdziale opisano często używane funkcje faksu i sposób jego działania. Jeśli nie znajdziesz informacji zawartych w tym rozdziale, patrz Fax dostępny na naszej stronoe internetowej.

Print

W tym rozdziale opisano często używane funkcje drukarki i sposób jej działania. Informacje, które nie są zawarte w tym rozdziale, patrz podręcznik Print na stronie internetowej.

Scan

W tym rozdziale opisano często używane funkcje skanera i sposób jego działania. Informacje nie zawarte w tym rodziale znajdziesz na naszej stronie intermetowej, patrz podręcznik Scan.

Serwer dokumentów

W tym rozdziale przedstawiono często używane funkcje serwera dokumentów i sposób jego działania. Informacje nie zawarte w tym rozdziale, znajdziesz na naszej stronie internetowej, patrz podręcznik Copy/Document Server.

Web Image Monitor

W tym rozdziale przedstawiono często używane funkcje programu Web Image Monitor oraz sposób jego działania. Informacje nie zawarte w tym rozdziale, znajdziesz w Connecting the Machine/ System Settings na dołączonej płycie CD-ROM lub Web Image Monitor w Pomocy.

Uzupełnianie papieru i tonera

W tym rozdziale opisano zalecane rozmiary i typy papieru oraz sposób, w jaki należy ładować papier do kasety.

Troubleshooting

Ten rozdział opisuje podstawowe procedury rozwiązywania problemów.

Informacje o tym urządzeniu

W tym rozdziale opisano środki ostrożności oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.