Pomiń nagłówek
 

Wydajniejsza eksploatacja urządzenia

Ilustracja „Chcę bardziej efektywnie korzystać z urządzenia”

Wprowadzanie i użycie często używanych ustawień (program)

Patrz Convenient Functions.

Rejestrowanie często używanych ustawień jako ustawienia początkowe (Zarejestruj jako domyślne Kopia/Faks/Skaner/Szybka kopia/Szybkie faksow./Szybkie skanow./Kopiarka (klasyczna)/Serwer dokumentów/Faks (klasyczny)/Skaner (klasyczny))

Patrz Convenient Functions.

Rejestrowanie często używanych ustawień drukowania w sterowniku drukarki

Patrz Print.

Zmiana początkowych ustawień sterownika drukarki na często używane ustawienia drukowania

Patrz Print.

Dodawanie skrótów do często używanych programów lub stron internetowych

Patrz Print.

Zmiana kolejności ikon funkcji i skrótów

Patrz Convenient Functions.