Pomiń nagłówek
 

Używanie plików z zeskanowanymi dokumentami na komputerze

Ilustracja wykorzystania zeskanowanych plików na komputerze

Wysyłanie plików skanowania

Patrz Scan.

Wysyłanie adresu URL foldera, w którym zapisane są pliki skanowania

Patrz Scan.

Zapisywanie plików skanowania w folderze udostępnionym

Patrz Scan.

Zapisywanie plików skanowania na nośniku

Patrz Scan.

Osadzanie informacji tekstowych w zeskanowanych plikach

Patrz Scan.

Konwersja przesłanych faksów do formatów elektronicznych i wysyłanie ich do komputera

Patrz Scan.

Zarządzanie i korzystanie z dokumentów w postaci elektronicznej (Serwer dokumentów)

Patrz Copy/ Document Server.