Hoppa över rubrik
 

Vidarekoppling

Skriv ut dokument som tagits emot och vidarebefordrats till en viss slutmottagare. Detta är användbart när du t.ex. besöker ett annat kontor och vill att en kopia av dokumenten ska skickas till det kontoret. Du kan också ange "e-post" och "mapp" som mottagare för vidarebefordring.

Viktigt

  • Du kan endast välja slutmottagare från de mottagare som är programmerade i adressboken.

Faxnummer, Internetfaxmottagare, IP-faxmottagare, e-postadress och mottagarmapp kan ställas in som vidarekopplingsmottagare.

Om du vill ändra slutmottagare beroende på avsändare, ange slutmottagarna med avsändarna under "Programmera spec.avs.". Dokument från angivna avsändare som inte har mottagits skickas till den angivna mottagaren i dennna funktion. Mer information om hur du programmerar specialavsändare finns i "Specialavsändare som ska behandlas annorlunda".

Du kan ange om du vill skriva ut vidaresända dokument. Se "Parameterinställningar" (switch 11, bit 6).

Om du raderar en mottagare som har angetts som en vidarekopplingsmottagare från mottagarlistan, raderas inställningarna för den vidarekopplingsmottagaren så att de måste registreras igen. När en mottagare ändras skickas ett dokument till den nya mottagaren. Om det inte finns någon ny mottagare kan du ställa in vilken ny mottagare som ska vara den alternativa mottagaren. Se "Parameterinställningar" (switch 32, bit 0).

Du kan programmera en av snabbvalstangenterna för denna funktion. Se "Allmänna inställningar".

Om du har angett en e-postadress eller en mottagarmapp för vidarekoppling kan du ange filformatet som ska användas för vidarekoppling. Se "Parameterinställningar" (switch 21, bit3).