Hoppa över rubrik
 

Vidarekoppling

Skriver ut mottagna dokument och överför dem sedan till de mottagare som är programmerade i förväg.

Det är även möjligt att endast vidarekoppla fax som sänds från avsändare som är programmerade som specialavsändare.

Obs

  • Om du väljer [Samma som grundinst.] vidarekopplas faxdokumentet till mottagarna som programmerats i "Vidarekoppling" under Faxinställningar.

  • Om du inte programmerar några specialavsändare överför maskinen alla inkommande dokument till de andra slutmottagarna som är angivna i "Vidarekoppling" under Faxinställningar.

  • Du kan ställa in faxmottagare, Internetfax-mottagare, IP-faxmottagare eller mottagarmapp som en vidarekopplingsmottagare.

  • Om du har angett en e-postadress eller mappmottagare för vidarekoppling kan du ange filformatet som ska användas för vidarekoppling. Se "Parameterinställningar" (switch: 21, bit: 3).