Pomiń nagłówek
Pomoc
 

Scan

Podstawowa procedura skanowania do folderu

Podstawowa procedura skanowania do folderu

Tworzenie folderu udostępnionego na komputerze z zainstalowanym systemem Windows/sprawdzenie danych komputera

Rejestracja folderu SMB

Usuwanie zarejestrowanego folderu SMB

Ręczne wpisywanie ścieżki

Podstawowa procedura wysyłania zeskanowanych plików e-mailem

Podstawowa procedura wysyłania zeskanowanych plików e-mailem

Rejestracja odbiorcy e-mail

Usuwanie odbiorcy e-mail

Ręczne wpisywanie adresu e-mail

Podstawowe czynności związane z zapisywaniem plików z zeskanowanymi dokumentami.

Sprawdzanie zapisanego pliku wybranego z listy

Określanie typu pliku

Procedura określania typu pliku (podstawowa)

Określanie ustawień skanowania

Procedura określania ustawień skanowania (podstawowa)