Pomiń nagłówek
Pomoc
 

Wprowadzenie

Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów

Przewodnik po elementach składowych

Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia

Przewodnik po funkcjach opcji zewnętrznych urządzenia

Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia

Zmiana języka wyświetlania

Obsługa ekranu [głównego]

Dodawanie ikon do [Ekranu głównego]

Jak korzystać z poszczególnych aplikacji

Ekran [Kopia]

Ekran [Faks]

Ekran [Skaner]

Ekran [Szybka kopia]

Ekran [Szybkie faksow.]

Ekran [Szybkie skanow.]

Przyciski widoczne na ekranie ustawień początkowych oraz ekranach wszystkich aplikacji podstawowych

Ekran [Drukarka]

Ekran [Serwer dokumentów]

Jak używać Aplikacja

Rejestrowanie funkcji w programie

Przykład programów (w aplikacjach podstawowych)

Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie głównego zasilania

Wyłączanie głównego zasilania

Logowanie do urządzenia

Gdy wyświetlany jest ekran autoryzacji

Autoryzacja kodu użytkownika przy użyciu panela operacyjnego

Logowanie z użyciem panela operacyjnego

Wylogowanie z użyciem panela operacyjnego

Umieszczanie oryginałów

Umieszczanie oryginałów na szybie ekspozycyjnej

Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów