Ohita otsikko
 

Kopiointi ohisyöttötasolta

Ohisyöttötasolta voit kopioida myös muille kuin vakiotyyppisille papereille.

Käytä ohisyöttötasoa, kun kopioit kalvoille, tarroille, kuultopaperille tai paperille, jota ei voi asettaa paperikasettiin.

Tärkeää

 • Kaksipuoleistoimintoa ei voi käyttää ohisyöttötasolta syötettyyn paperiin. Jos valittuna on [1-puolinen 2-puolinen], peruuta asetus. Voit myös muuttaa alkuperäisiä asetuksia. Katso "Aloitusnäytön oletustoimintojen tallentaminen".

 • Paperi, jonka pituus pystysuunnassa on 100 - 305 mm (3,94" - 12") ja leveys vaakasuunnassa on 148 - 457,2 mm (5,83" - 18"), voidaan kopioida ohisyöttötasolta.

 • Laite tunnistaa automaattisesti seuraavat koot vakiokokoisina kopiointipapereina:

  • Metrijärjestelmä: A3Vaaka, A4Vaaka, A5Vaaka, 8 × 13Vaaka

  • Tuumajärjestelmä: A3Vaaka, 11 × 17Vaaka, 81/2 × 14Vaaka, 51/2 × 81/2Vaaka

 • Jos haluat käyttää muuta paperikokoa kuin edellisiä, muista määrittää koko.

 • Kopioitaessa piirtoheitinkalvoille tai paperille, jonka paino on vähemmän kuin 65,9 g/m2 tai enemmän kuin 81 g/m2, paperityyppi ja -koko on määritettävä käyttäjän työkalujen kohdassa kasetin paperiasetukset. Lisätietoja kasetin paperiasetuksista, katso Yleiset asetukset.

 • Älä käytä värillisiä piirtoheitinkalvoja, joiden pinnat sulavat helposti.

 • Suurin ohisyöttötasolle asetettava arkkimäärä riippuu paperityypistä. Lisää vain paperiohjainten väliin mahtuva paperimäärä.

[Ohisyöttötason käyttö]

Paina [Ohisyöttötason käyttö], jos haluat kuvauksen ohisyöttötason käytöstä.

Käyttöpaneelin näyttö

1Avaa ohisyöttötaso.

Ohisyöttötason kuva

2Aseta paperi tekstipuoli ylöspäin, kunnes kuuluu äänimerkki, ja aseta paperiohjaimet paperikoon mukaan.

Jos ohjaimia ei ole asetettu tarkasti kopiopaperia vasten, sivu saattaa kopioitua vinoon tai voi sattua paperitukos.

Ohisyöttötason kuva

 1. Paperituki

 2. Paperin ohjaimet

3Paina [Ohisyöttö], ja sitten [Sharp] -näppäintä.

4Valitse paperin tyyppi ja koko.

5Paina [OK].

6Aseta alkuperäiset asiakirjat ja paina [Aloita]-näppäintä.

7Kun kopiointityö on valmis, tyhjennä asetukset painamalla [Tyhjennä valinnat] -näppäintä.

Huom.

 • Lisää vain sen verran paperia, että se mahtuu paperiohjaimien ja ohisyöttötason väliin. Ohisyöttötason ylikuormittaminen saattaa aiheuttaa paperitukoksen ja vinoutuneita tulosteita.

 • Tukeaksesi A4Landscape, 81/2 × 11Landscape tai suurempia paperikokoja, käännä paperituki esiin.

 • Tuuleta paperipinoa ennen sen asettamista syöttölaitteeseen, jotta laite ei syöttäisi useita arkkeja kerrallaan.

 • Jos lajittelutoiminto on valittu, paina [Sharp] -näppäintä sen jälkeen, kun kaikki alkuperäiset on skannattu.

 • Kun äänimerkki on käännetty pois päältä, merkkiääntä ei kuulu, jos paperi asetetaan ohisyöttötasolle. Lisätietoja merkkiäänistä, katso Yleiset asetukset.

 • Piirtoheitinkalvoja tai paksua paperia kopioitaessa tulostusnopeus on hitaampi verrattuna tulostamiseen tavalliselle paperille.

 • Kopioitaessa useita alkuperäisiä ohisyöttötason avulla, paperit luovutetaan käänteisessä järjestyksessä, koska oletusasetus on tekstipuoli ylöspäin. Voit muuttaa asetuksia käyttäjän työkalujen kohdassa kopion luovutustapa ohisyöttötilassa.

 • Jos asetat alkuperäiset valotuslasille ja haluat kopiot luovutettavan tekstipuoli alaspäin, valitse kopion luovutustavaksi kuva alas sekä valotuslasi- että ohisyöttötilassa.

 • Kopioitaessa erikoispaperille, kuten tarroille, valitse kopion luovutustavaksi ohisyöttötilassa aina kuva ylös. Jos valitset kuva alas, seurauksena voi olla paperitukos.

 • Lisätietoja kopion luovutustavoista valotuslasi- ja ohisyöttötilassa, katso Yleiset asetukset.

 • Jos käytössä on hakulehti, et voi valita kopioiden luovutustavaksi kuva ylös.

 • Jos käytössä on paperia, jonka pituus on yli 458 mm, et voi valita kopioiden luovutusta kuva alas.

 • Jos valitset kohdassa "Paperityyppi: Ohisyöttötaso" asetukseksi Kalvo, Tarra, Paksu paperi 2 tai Paksu paperi 3, et voi valita kopioiden luovutusta kuva alas.

 • Riippuen siitä missä ympäristössä laitetta käytetään, voit joskus kuulla kahisevaa ääntä paperista, kun se liikkuu laitteen sisällä. Tämä ääni ei ole osoitus toimintahäiriöstä.

 • Suosittelemme kalvojen heijastamiseen piirtoheitintä, jonka kirkkaus on ainakin 4000ANSI lumenia.

 • Ohisyöttötasolta syötettävät paperikoot on lueteltu kohdassa "Lisätietoja".