Vynechat záhlaví
Nápověda
 

Začínáme

Než začnete

Jak číst tuto příručku

Údaje charakterizující model

Seznam volitelných doplňků

Průvodce názvy a funkcemi součástí

Průvodce součástmi zařízení

Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu

Průvodce názvy a funkcemi obrazovky ovládacího panelu

Zapínání / Vypínání napájení

Zapnutí napájení

Vypnutí napájení

Úspora energie

Zobrazení obrazovek pro nastavení tiskárny pomocí ovládacího panelu

Sledování a konfigurace tiskárny

Použití aplikace Web Image Monitor