Vynechat záhlaví
 

Zobrazení obrazovek pro nastavení tiskárny pomocí ovládacího panelu

Tato kapitola vysvětluje položky nastavení dostupné na obrazovce [Nástroje uživatele].

Konfigurační obrazovky vám umožní změnit nebo zadat výchozí nastavení.

Důležité

  • Je-li zadána Správa ověření správce, obraťte se na správce.

1Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele).

Ilustrace tlačítka Uživatelské nástroje

2Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Chcete-li zobrazit následující nebo předchozí stránku, stiskněte tlačítko [Šipka dolů ] nebo [Šipka nahoru ].

Ilustrace displeje ovládacího panelu

3Změňte nastavení podle instrukcí na displeji a poté stiskněte tlačítko [OK].

4Stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele).

Upozornění

  • Všechny změny, které provedete na konfiguračních obrazovkách, zůstanou v platnosti, i když se vypne hlavní spínač napájení.

  • Chcete-li stornovat změny provedené v nastavení a vrátit se na výchozí displej, stiskněte tlačítko [User Tools] (Nástroje uživatele).