Pomiń nagłówek
 

Informacje dotyczące określonego modelu

Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy.

Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera informacje, które identyfikują region, do którego należy urządzenie. Przeczytaj etykietę.

Rysunek urządzenia głównego

Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Przeczytaj informacje pod symbolem wskazującym na region danego urządzenia.

ikona Region A (głównie Europa i Azja)

Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A:

ikona Region B (głównie Ameryka Północna)

Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B:

Uwaga

  • W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu A, oznacza to jednostki metryczne. Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu B, oznacza to jednostki calowe.

  • Jeśli urządzenie jest modelem dla regionu A, a na etykiecie jest umieszczone oznaczenie "CODE XXXX -27, -67" zobacz również "ikona Region A (głównie Europa)".

  • Jeśli urządzenie jest modelem dla Regionu A, a na etykiecie jest umieszczony "KOD XXXX -29, -69", zobacz również "ikona Region A(głównie Azja)".