Pomiń nagłówek
 

Symbole użyte w tych podręcznikach

W tym podręczniku użyto następujących symboli:

Ważne

Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać.

Uwaga

Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników.

Zajrzeć do instrukcji...

Symbol umieszczany na końcu sekcji. Wskazuje, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.

Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia.

Region A(głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji)

Region B(głównie w Ameryce Północnej)

Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Aby uzyskać informacje na temat symboli odpowiednich dla używanego modelu, patrz Informacje dotyczące określonego modelu.