Vynechat záhlaví
 

Příručky pro toto zařízení

PředchozíDalší

Než začnete zařízení používat, nejprve si pozorně přečtěte tuto příručku.

Další příručky použijte podle toho, co chcete u zařízení využívat.

Důležité

 • Způsob zobrazení příručky závisí na příručce.

 • Aby bylo možné zobrazit příručky ve formátu PDF, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe® Acrobat® Reader® / Adobe Reader.

 • Aby bylo možné zobrazit příručky ve formátu HTML, musí být v počítači nainstalován webový prohlížeč.

User Guide (Uživatelská příručka)

Shrnutí jsou uvedena níže pro provozní pokyny týkající se základního používání tohoto zařízení, často používaných funkcí a odstraňování závad, pokud se vyskytne chyba.

Důležité informace

Před používáním tohoto zařízení si nezapomeňte přečíst v této příručce část nazvanou "Bezpečnostní informace ". Popisuje nařízení a soulad se zákony na ochranu životního prostředí.

Quick Installation Guide (Rychlý průvodce instalací)

Popisuje postup od rozbalení zařízení až po připojení k počítači.

Operating Instructions (Provozní pokyny)

Obsahuje podrobné informace ohledně provozu zařízení ve formátu HTML. Hlavní části této příručky:

 • Začínáme

 • Nastavení tiskárny

 • Doplňování papíru

 • Tisk

 • Konfigurace a správa tiskárny

 • Odstraňování problémů

 • Maintenance and Specifications (Údržba a specifikace)

Extended Feature Settings (Nastavení rozšířených funkcí)

Popisuje, jak nastavit rozšířené funkce pomocí ovládacího panelu nebo aplikace Web Image Monitor.

Security Guide (Bezpečnostní průvodce)

Tato příručka je určena pro správce (administrátora) zařízení. Popisuje bezpečnostní funkce, kterými lze zabránit neautorizovanému používání zařízení, změnám údajů nebo únikům informací. Pro nastavení rozšířených funkcí zabezpečení doporučujeme, abyste nejdříve:

 • Nainstalovat Certifikát zařízení.

 • Aktivovat šifrování SSL (Secure Sockets Layer).

 • Změnit uživatelské jméno a heslo správce pomocí aplikace Web Image Monitor.

Podrobnosti viz Bezpečnostní průvodce.

Přečtěte si tuto příručku před konfigurací pokročilých funkcí zabezpečení nebo funkcí ověření správce a uživatele.

Driver Installation Guide (Průvodce instalací ovladače)

Vysvětluje, jak nainstalovat a nakonfigurovat jednotlivé ovladače.

PředchozíDalší