Pomiń nagłówek
 

Używanie drukarki wirtualnej

Ta sekcja opisuje działanie drukarki wirtualnej.

Drukarka wirtualna to drukarka nierzeczywista, która może zostać rozpoznana tylko w sieci. Drukarka wirtualna posiada różne opcje wydruku, które można wcześniej ustawić, takie jak wybór kasety podającej oraz drukowanie dwustronne. Możliwe jest również użycie funkcji wydruku z przerwaniem. Funkcja ta zawiesza wykonywanie trwającego zadania i nadaje priorytet nowemu zadaniu. W systemach UNIX, Solaris i innych drukarka wirtualna pozwala na korzystanie z różnych funkcji drukowania bez konieczonści ręcznego wprowadzania poleceń drukowania.