Pomiń nagłówek
 

Połączenie lokalne

Połączenie lokalne można nawiązać za pośrednictwem portu równoległego i USB.

Uwaga

  • Zapoznaj się z objaśnieniami sposobu instalowania sterownika drukarki dla poszczególnych metod połączenia.

  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat połączeń USB, patrz "Instalacja sterownika drukarki używającego port USB".

  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat połączeń równoległych, patrz "Drukowanie przy pomocy połączenia równoległego".